Afrikadag

Conversations of
a changing continent

Koop hier je tickets

28.05.22

Koninklijk Instituut voor de Tropen
Amsterdam


With financial support of the European Parliament

Wat gebeurt er na een Afrikadag?

De Afrikadag is niet zomaar een jaarlijks terugkerend evenement. Tussendoor wordt er door Foundation for European Progressive Studies (FEPS) en Foundation Max van der Stoel (FMS) van alles gedaan om navolging te geven aan de waardevolle gesprekken op de Afrikadagen..

Na de Afrikadag 2018 is door FEPS en FMS een onderzoek uitgerold om te begrijpen wat Afrikaanse migranten drijft om de tocht naar Europa te maken. Hiervoor is er gesproken met mensen uit Ghana en Tunesië, maar ook diasporaorganisaties in Nederland hebben een waardevolle bijdrage geleverd.

In het verlengde van de Afrikadag 2019 is door een FMS en FEPS stilgestaan bij het gebrek aan ‘climate justice’. Europees beleid houdt geen rekening met het feit dat Afrikaanse landen de grootste gevolgen van klimaatverandering ondervinden. Deze publicatie geldt als een oproep tot actie!

Door de Europese denktank FEPS is ook hard nagedacht over de vormen van toekomstige samenwerking tussen de Afrikaanse Unie (AU) en Europese Unie (EU). In 2020 werd de nieuwe Afrikastrategie van de EU gepresenteerd, waarna in 2021 de AU-EU Brussel top gepland is. In het licht hiervan heeft FEPS een serie aan korte publicaties gepresenteerd in samenwerking met Franse en Italiaanse denktanks.

Geïnteresseerd? Je kunt alle publicaties bekijken door op de bovenstaande hyperlinks te klikken!

29.05.22